Informácie

Vyhlásenie o duševnom vlastníctve a autorskom práve

Vyhlásenie o duševnom vlastníctve a autorskom práve, copyright podľa ISBN 978-80-972863-4-7

Výlučným nositeľom majetkových práv k webstránkam Radodajka.sk a ku všetkým jeho obsahovým častiam (textom aj fotografiám) v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) je Andy Sebastian Morávek. Tento je v súlade s ustanovením § 18 Autorského zákonaoprávnený uplatňovať svoje

majetkové práva k týmto internetovým stránkam

a domáhať sa ochrany svojich práv nárokmi vyplývajúcimi z ustanovenia § 56 Autorského zákona.

Texty, obrázky a všetky grafické úpravy týchto stránok

sú predmetom autorského práva (copyright)

a ako také sú chránené autorským zákonom. Akýkoľvek spôsob použitia diela chráneného autorským zákonom podlieha v zmysle § 18 ods. 2 Autorského zákona predchádzajúcemu písomnému súhlasu Andyho Sebastiana Morávka. V súlade s § 24 Autorského zákona je zakázané vyhotovovať rozmnoženiny diela na účely, ktoré sú priamo alebo nepriamo obchodné.

Citácie textov (nepozmenené, neupravované) v dĺžke maximálne dvoch (2) odstavcov (cca 150 slov) je možné

použiť na iných webových stránkach

jedine v prípade uvedenia ich zdroja, čiže “www.Radodajka.sk” prípadne priamej linky na predmetný článok.

Užívateľ stránok Radodajka.sk je oprávnený sťahovať informácie z webových stránok do dočasných zložiek výlučne pre svoju osobnú potrebu. Podmienkou sťahovania je zákaz vymazať, odstrániť, zmeniť alebo upraviť internetové stránky alebo ich obsahové časti alebo zmeniť a odstrániť akýkoľvek znak alebo logo, ktorý je súčasťou obchodného mena Andyho Sebastiana Morávka, jeho produktov alebo služieb.

Copyright čiže autorské práva

a všetky ďalšie vlastnícke práva k obsahu, ktorý poskytuje Andy Sebastian Morávek, software k prevádzkovaniu a zverejneniu webových stránok, kompilácia dát na webových stránkach a poradie, sled a usporiadanie týchto webových stránok patria Andymu Sebastianovi Morávkovi a / alebo jeho partnerom alebo poskytovateľom licencie. Akékoľvek práva k obsahu, ktoré nie sú výhradne poskytnuté v tomto dokumente, sú vyhradené.

Porušenie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených ustanovení

môže viesť k priestupkovému konaniu, občianskoprávnemu súdnemu konaniu či trestnému postihu. V každom prípade, týmto v mene anonymnej Radodajky aj v mene editora copywritera Andyho Sebastiana Morávka ďakujeme, že navštevuješ tieto stránky. 🙂

Médiá ma titulovali "guruom erotického priemyslu na Slovensku". Po dvadsiatich rokoch pôsobenia v oblasti zábavy skutočne viem o tejto brandži prvé aj posledné. Som označovaný tiež za "priekopníka" a "odborníka" na sexbiznis a všetko súvisiace. Po mojom stíhaní za kupliarstvo pôsobím už výhradne iba v legálnych odvetviach tejto sféry. Okrem toho sa sám považujem okrem profesionálneho spoločníka (nie gigola) ešte za blogera, copywritera a tak trocha aj spisovateľa. Na tomto webe sa však určite nedozvieš nič o mojom zmýšľaní a o tom, akým človekom v skutočnosti som - na to musíš navštíviť stránku AndyMoravek.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *