Prečítaj si všetkých 90 pornopoviedok plus získaj navyše UPDATE!

Páčia sa ti poviedky na tejto stránke? Chceš si ich prečítať celé a všetky? Všetkých deväťdesiat ostrých a detailných porno-príbehov z môjho skutočného života? Chceš, aby ti eKniha “Radodajka – reálne príbehy skutočnej slovenskej prostitútky” hovorila “pani” alebo “pane”? 🙂

Teraz novinka: OKAMŽITÉ STIAHNUTIE eKNIHY s PayPal účtom! K dispozícii formáty pdf aj epub.

Moja eKniha “Radodajka – reálne príbehy skutočnej slovenskej prostitútky” je v štandardných “čítačkových” formátoch PDF, EPUB a MOBI na predaj v online kníhkupectvách za výbornú cenu € 5.99. Ty však máš na tomto mieste jedinečnú príležitosť získať ju za ešte lepšiu cenu vo formáte pdf a epub.

Tie bez najmenšieho problému prečíta úplne každá čítačka kníh a úplne každý smartfón na svete. Rovnako ako ktorékoľvek pc, tablet či laptop.

A to za bezkonkurenčnú cenu € 4.56!

Pretože mám rada pekné čísla. 🙂 Ide približne o 25 %-nú zľavu oproti bežnej predajnej cene.

Postup je totálne jednoduchý: uvedenú cenu € 4.56 uhraď na účet SK0383605207004200196050 a do poznámky uveď tvoju MAILOVÚ ADRESU. Je to dôležité, pretože na ňu ti bezprostredne po pripísaní platby pošle môj editor, copywriter Andy Sebastian Morávek kompletnú eKnihu “Radodajka – Reálne príbehy skutočnej slovenskej prostitútky” v zmienených pdf- a epub-formáte.

Ako už bolo spomenuté: moja

eKniha “Radodajka – reálne príbehy skutočnej slovenskej prostitútky”

obsahuje porno-príbehy v počte 90 kusov.

Všetky do jedného presne toho charakteru, ako vidíš vyššie: písané bez obalu, bez servítky a bez cenzúry. Celkovo má 425 strán.

Kúpa mojej eKnihy touto formou má ešte jednu jedinečnú výhodu! V nadpise zmienený “update” čiže aktualizáciu, doposlanie ďalších príbehov, ktoré mám rozpracované a ktoré sa do (prvého) vydania diela eKniha “Radodajka – reálne príbehy skutočnej slovenskej prostitútky” nestihli dostať.

Tvoju mailovú adresu si uschovám a

v momente, keď tieto porno-príbehy dokončím

(vlastne hneď ako dokončím aspoň jeden z nich), automaticky mailom dostaneš aktualizovanú eKnihu. Obohatenú nielen o túto poviedku či poviedky, ale aj o prípadné gramatické, technické alebo iné úpravy, ku ktorým eventuálne medzičasom príde.

Hlavne mužského záujemcu o moju eKnihu by mohla zaujímať možnosť získať ju vo veľmi sexy balíčku spolu s mojimi skutočnými nosenými nohavičkami a tiež s veľmi pikantnou fotografiou s venovaním.

Nasledujú náhľady na zopár strán z eKnihy:


Doposiaľ registrovaných čitateľov, hrdiacich sa získaním eKnihy s aktualizáciou: 326 (013.09.2019, 10:34).