Radodajka ako autorka ostrých porno-poviedok

Kto je Radodajka

Kedysi: profesionálna modelka aktov a ostrej erotiky, kedysi aktérka porno filmov vrátane drsného gang-bangu s viacerými chlapmi, kedysi profesionálna prostitútka a tiež bývalá milenka nespočetného množstva chlapov. Dnes: autorka poviedok, reálne, detailne a absolútne bez cenzúry zachytávajúcich jej divoký sexuálny život. Exkluzívne na webe Radodajka.sk.

Moje meno je Andy Sebastian Morávek a

som editorom poviedok ako takých aj celého tohto webu.

Budem sa v tomto článku vyjadrovať o autorke celej idei tohto webu ako o “dáme”. Nie preto, že by som ju za “dámu” v tom tradičnom ponímaní zmyslu tohto slova považoval. Avšak titulovať ju “slečnou” alebo “paňou” by znamenalo načrtávať jej vek či status. Tomu sa chcem vyhnúť v súlade s dohodou s ňou o absolútnom minimalizovaní zverejňovania súkromných informácií. A “ženskou” oslovujem moju priateľku, keď si ju doberám. Zostáva teda “dáma” alebo jednoducho priamo Radodajka.

Radodajka sama sa o sebe vyjadruje ako o “kurve” a “štetke”

Preto titul “Radodajka” je vlastne ešte veľmi mierny. Radodajka sama už svoj pohľad na seba a svoj stručný kvázi životopis uverejnila v tomto článku. Tento text preto píšem ja ako editor jej projektu (viac o mne v tomto blogu prípadne v mojich vlastných blogoch na AndyMoravek.sk – všetko nové okná prehliadača). Informácie v tomto texte sú poskladané z ústnych informácií od Radodajky, ale aj zo životopisných informácií či ich náznakov v jej textoch.

Niekedy v šestnástich, sedemnástich rokoch začala táto vtedy ešte

mladá dáma strkať prsty do erotického priemyslu.

Resp. do diania s ním súvisiaceho: skúšala ponúkať svoje eskortné služby, robila živú sexshow za peniaze pre menšiu skupinu ľudí…

Na tomto článku pracujem postupne, informácie v ňom budem dopĺňať priebežne.